rEvolucija

24.11.2022.

Zašto više ne može ovako sa ZEMLJIŠTEM?

Nekada je u proizvodnji bilo dovoljno samo uzeti i dati đubrivo. Kasnije se moralo znati koje đubrivo, i kada vremenski. Nakon toga do detalja su razrađene formulacije i oblici đubriva, kao i načini aplikacije, sve definisano u vremenu i prema potrebama biljke (fenofaze - promene rasta i razvoja). Na tom nivou, mnogi su pomislili da ne treba ništa više, da je to to, i da su prinosi vrhunski. Međutim, i previše izazova narušilo je to dostignuće.

Prema tome, danas, kada to sve imamo, i dosta toga znamo i umemo, nije dovoljno, i više se ne može samo povećavati broj aplikacija i količina đubriva, već se mora ići dalje. A dalje je održati, podstaknuti život zemljišta, pokrenuti i stimulisati funkcionisanje biljke aktivacijom i podrškom signalnim molekulama, primenom mikrobnih zajednica (mikroorganizama). E to je ono što rEvolucija čini.

rEvolucija aktivira zalihe hraniva u zemljištu, tako da se može manje đubriti. Ona se fokusira na maksimalnu i optimalnu aktivnost korena, te pomaže biljkama da bolje podnesu stanje stresa i uspeju u uslovima ograničene dostupnosti potrebnih resursa. Takođe, primenom vrhunskih, inovativnih đubriva, smanjuje se količina azota (N) u ishrani biljaka, što dovodi do vrhunske racionalizacije i upravljanja mineralnim đubrivima. Svi Vi koji ovo čitate, i pratite naš rad, i Vi ste deo rEvolucije u ishrani biljaka, i hvala Vam na tome što pomažete sačuvati resurs koji je nama u poljoprivredi najvredniji, a to je zemljište. Suštinski, za poljoprivrednike vrednost nije u đubrivu ili proizvodu koji koriste, već u našem znanju kojim ih osposobljavamo kako da sa tim dobiju ono što žele u uzgoju.