Blog rEvolucija

05.02.2024.

Vreme je da se pobrinemo za naša zemljišta

Zemljište je osnova za uzgoj bilo kojeg useva. Ako je zemljište plodno, ili kako proizvođači kažu rodno, onda možete očekivati dobar prinos i kvalitet bilo kojeg useva uzgajanog na njemu. Na početku nove sezone, bez obzira da li se radi o višegodišnjim zasadima, ili pak o novoj setvi, vreme je da se pobrinete za Vaša zemljišta, a kako bi Vam ona proizvela ono što želite i trebate.

Naša biološki aktivna organska peletirana đubriva sadrže UGLJENIK (C) BIOLOŠKOG POREKLA, te tako direktno obezbeđuju bitne (esencijalne) makro i mikroelemente koje biljke Vašeg useva koriste za rast i razvoj, odnosno da Vam proizvedu prinos i kvalitet kakav želite. Zbog sadržaja UGLJENIKA (C) BIOLOŠKOG POREKLA, naša biološki aktivna organska peletirana đubriva POSTEPENO OTPUŠTAJU ELEMENTE, tako da su hraniva dostupna ritmom koji osigurava/obezbeđuje optimalno usvajanje (apsorpciju) od strane korena Vaših useva, smanjujući gubitke ispiranjem. PRAKTIČNO, TOKOM ČITAVE SEZONE VEGETACIJE HRANIVA IZ NAŠIH ĐUBRIVA BIĆE DOSTUPNA VAŠIM USEVIMA, ZEMLJIŠTU I MIKROORGANIZMIMA U NJEMU.

Naša biološki aktivna organska peletirana đubriva osiguravaju organsku materiju i korisne mikroorganizme (PGPR – mikroorganizmi koji stimulišu rast i razvoj biljaka), a takođe POBOLJŠAVAJU FIZIČKE I BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA, kao što su STRUKTURA, KAPACITET ZADRŽAVANJA VODE, KAPACITET IZMENE KATJONA I PUFER. Na vreme nabavite potrebne količine biološki aktivnih organskih peletiranih đubriva ŽUTI PEVAC CRVENE BOJE i GUANITO...

VREME JE DA SE POBRINEMO ZA NAŠA ZEMLJIŠTA...

Naša biološki aktivna organska peletirana đubriva postepeno otpuštaju elemente, tako da su hraniva dostupna ritmom koji osigurava/obezbeđuje optimalno usvajanje (apsorpciju) od strane Vaših useva, tokom celog perioda vegetacije. Sa njima hranite biljke i zemljište dugoročno.
italpollina

3-3-3 (NPK)
BIOLOŠKI AKTIVNO ORGANSKO PELETIRANO ĐUBRIVO ZA POBOLJŠANJE PLODNOSTI ZEMLJIŠTANA BAZI PILEĆEG STAJNJAKA VRHUNSKOG KVALITETA

guanito

6-15-3 (NPK)
ORGANSKO PELETIRANO ĐUBRIVO SA MAKSIMALNIM SADRŽAJEM FOSFORA, ORGANSKA MATERIJA POREKLOM OD STAJNJAKA PTICE GUANO

Naša biološki aktivna organska peletirana đubriva osiguravaju organsku materiju i korisne mikroorganizme (PGPR – mikroorganizmi koji stimulišu rast i razvoj Vaših useva). Plodno, odnosno proizvodno sposobno zemljište je samo ono koje je bogato životom, i ono Vam može dati prinos i kvalitet kakav želite kod Vašeg useva.