rEvolucija

02.08.2022.

Održive prakse uzgoja koje imaju ekonomski i ekološki smisao u poljoprivrednoj proizvodnji...

U okviru rEvolucije, sve je veoma praktično, i lako za objasniti. Jednostavno intenziviranje trenutnih poljoprivrednih praksi - bilo zasnivanjem novih plantaža, korišćenjem više navodnjavanja ili upotrebom više đubriva - samo neće biti dovoljno za dugoročno povećanje prinosa. SUŠTINA JE DA KAO POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI NE MOŽEMO JEDNOSTAVNO UČINITI VIŠE ISTOG, I OČEKIVATI DA ĆEMO UDOVOLJITI SVEMU ONOME ŠTO JE AKTUELNO PRED NAMA (klimatske promene, kruta i stroga pravila tržišta, raznoliki inputi i slično). Većina poljoprivrednika to upravo radi, svakim danom povećava količinu đubriva, koriguje njihov izbor po brojevima, kompanijama koje ih proizvode, iako svi vidimo da to ne daje rezultat, a onda se pravdaju govoreći kako suša uzima danak, nije do nas, uradili smo sve što smo mogli. Biće opet suša, ili nešto što će poslužiti za pravdanje, ali sada je jako važno pitanje da li se opet planira raditi isto? RADITI I DALJE NA ISTI NAČIN U PROIZVODNJI SIGURNO NEĆE DATI VIŠE I BOLJE, PA TO NAS JE DOVELO U TRENUTNO STANJE, I ISTINU TREBA PRIHVATITI.

Umesto toga, sledeći talas poljoprivredne produktivnosti moraće uključiti NOVE TEHNOLOGIJE. To će se takođe morati uraditi na održiv način; odnosno korišćenjem praksi koje zadovoljavaju ljudske potrebe uz istovremeno smanjenje uticaja na okolinu. Praktično, da bi dugoročno proizvodili visoke prinose postojeće prakse uzgoja poljoprivrednici trebaju prilagoditi novonastaloj situaciji, i koristiti inpute koji imaju efikasnije iskorišćavanje sa minimalnim narušavanjem prirodnosti ambijenta.

Štaviše, kako se povećavaju potrošački i industrijski pritisci za održivu proizvodnju hrane, široka promena ponašanja - uključujući brzo usvajanje novih, učinkovitijih praksi - vodiće ekonomija proizvođača. U određenom smislu, polazište je ekonomska održivost gde će proizvođači pronaći načine da smanje ulazne troškove, održe ili povećaju izlaznu vrednost i istovremeno poboljšaju ekološku održivost onoga što rade. Sada je potpuno jasno da ODRŽIVOST PROIZVODNJE NE MORA DOLAZITI POD CENU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI. Moguća je poljoprivredna i ekonomska održivost, koje čak idu ruku pod ruku, i ovo stalno treba naglašavati, I ZATO JE TU rEvolucija. Praktično, ekonomski održiv uzgoj, odnosno da kontinuirano, dugoročno budete finansijski zadovoljni jedino i samo će biti moguć ukoliko organizujete održivu proizvodnju. Sada sve rečeno može izgledati daleko, ali koliko juče sve ovo što je zadesilo poljoprivrednike mnogima je bilo daleko.

Kao deo jednačine koja usklađuje vrhunsku ekonomiju s dobrim praksama zaštite okoline i održivom proizvodnjom, razvili smo rEvoluciju, gde produbljujemo nauku koja stoji iza biološki dobivenih alata koji povećavaju efikasnost korišćenja hranjivih materija i dugoročno visoke prinose. Cilj nam je pomoći poljoprivrednim proizvođačima da koriste prakse koje imaju i ekološki i ekonomski smisao, te da reše probleme koji poslednjih godina postaju sve više naglašeni.