rEvolucija AKADEMIJA predastavlja naš jedinstveni projekat koji pripremamo za naredni period. rEvolucija je inovacija, a to znači prakse u poljoprivrednoj proizvodnji ničemu do sada slične, što menja sve dosadašnje pristupe, i proizvođačima obezbeđuje bolji rezultat dugoročno. rEvolucija je uzgoj za budućnost, ona je novi način razmišljanja u poljoprivrednoj proizvodnji, i svi oni koji je žele slediti trebaju odgovarajuće obuke, znanja, bilo da su poljoprivredni proizvođači ili struka na terenu. Novi način razmišljanja u ishrani i zaštiti biljaka osnova je rEvolucije, a njegova baza su prvenstveno biološki alati koji menjaju sva dosadašnja pravila u uzgoju. Praktično, u rEvoluciji nema karence, nema opasnosti od ostataka ili rezidua, fokus je na biološku aktivnost zemljišta, preparati nisu pesticidi već đubriva, i ona je ciljani, ili kontrolisani uzgoj, koji proizvođačima dugoročno obezbeđuje vrhunske prinose. Praktično, rEvolucija je održiva proizvodnja, utemeljena na prirodnim pricipima, i mehanizmima koji iste podržavaju, bez bilo kojeg štetnog uticaja na ambijent okoline, potpuno prilagođena optimalnom funkcionisanju biljke, odnosno njenoj fiziologiji.

Vrhunac rEvolucije jeste 4x4 PROGAM PROIZVODNOSTI BILJAKA, koji je utemeljen od strane osnivača kompanije STOLLER Džerija Stolera (Jerry Stoller). rEvolucija AKADEMIJA se upravo bazira na ovom programu, koji je toliko moćan da fermeri širom sveta potpuno menjaju uobičajene načine poljoprivredne proizvodnje prema njemu. 4x4 PROGRAM PROIZVODNOSTI BILJAKA počinje sa 4 KOMPONENTE koje određuju suštinske aktivnosti proizvođača u određenom uzgoju, a njihova realizacija, odnosno praktikovanje bazira se na 4 ključne FAZE u ciklusu rasta i razvoja kroz koje biljke prolaze. Kada se 4 komponente aktivnosti ujedine sa 4 faze u rastu i razvoju biljaka, rezultat je MAKSIMALNA GENETSKA EKSPRESIJA, ODNOSNO GENETSKI POTENCIJAL, što praktično znači vrhunski prinos.

4x4 PROGRAM PROIZVODOSTI BILJAKA

001