Stimulatori prirodne odbrane biljaka

od štetnih insekata, bolesti uzrokovanih gljivicama, virusima i bakterijama, te nematoda

Druga komponenta rEvolucije su stimulatori prirodne odbrane biljaka, odnosno proizvodi koji podstiču, jačaju i održavaju njihovu prirodnu otpornost na uzročnike stanja biotskog stresa. Biotski stres kod biljaka je stanje u kojem one ne funkcionišu onako kako bi trebale za datu fenofazu ili period, odnosno njihov normalan rast i razvoj je narušen od strane živih faktora koji izazivaju štetu u proizvodnji i umanjuju prinos kvantitativno i kvalitativno, a to su prvenstveno bolesti izazvane virusima, gljivicama i bakterijama, zatim insekti štetnici, i na kraju nematode. Kontrola uzročnika biotskog stresa primenom stimulatora prirodne odbrane biljaka je inovacija, koja pravi ogrmonu promenu u dosadašnjem pristupu, do te mere da aktuelni način, odnosno kako funkcioniše zaštita biljaka, dovodi u pitanje. Sa ovom komponentom dodatno se potvrđuje da je rEvolucija u poljoprivredi jedina svetla budućnost, obzirom da zadovoljava sve segmente iste u današnje vreme, a posebno održivi uzgoj i visok stepen biološke ispravnosti finalnog proizvoda. Ova komponenta rEvolucije obuhvata najbolja svetska rešenja kada je u pitanju jačanje prirodne otpornosti biljaka na uzročnike biotskog stresa.

Stimulatori prirodne odbrane biljaka su apsolutno nešto novo za poljoprivredne proizvođače, i jedinstven pristup u regiji. Prirodna otpornost biljaka na biotski i abiotski stres je sasvim sigurno jedan fenomen sa kojim se većina poljoprivrednika prvi put upoznaje. I dok se većina proizvođača prvenstveno oslanja na fitofarmaceutska sredstva u zaštiti poljoprivrednih kultura, vrlo mali je broj onih koji sebi postavljaju pitanje kako dalje uspeti u proizvodnji sa izobiljem promena i ograničenja za kontrolu patogenih organizama i insekata štetnika. Ovo je jedan potpuno novi pristup, u kojem se ishranom reguliše otpornost biljaka na bolesti i štetočine. Praktično, da li ste se ikada upitali može li jedna biljka drugoj javiti da su u opasnosti, da dolazi opasnost, kao kod životinja, kada jedna jedinka oglašavanjem upozorava druge? Da, moguće je, zapamtite, i upravo je to taj mehanizam koji je iskorišten u podsticanju prirodne otpornosti biljaka na biotski stres. Takođe, da li ste razmišljali na koji način kod biljke kojoj je napadnut jedan organ informacija, signal ili upozorenje prelazi na ostale organe, i da li je to moguće? Da, moguće je, i na takvim saznanjima je razvijena druga komponenta rEvolucije, odnosno stimulacija prirodne odbrane biljaka od uzročnika stanja biotskog stresa.

Stimulatori prirodne odbrane biljaka koji se koriste za kontrolu uzročnika biotskog stresa su đubriva, a ne fitofarmaceutska sredstva. Prema tome, nema karence, niti opasnosti od rezidua u finalnom proizvodu, odnosno ne važe mnoga pravila koja su do sada bila uobičajena u kontroli bolesti i štetočina. Praktično, stimulatori prirodne odbrane predstavljaju jedan vid jačanja mehanizma prirodnog imuniteta kod biljaka koje se uzgajaju. No, oni nisu samo to, već u najvećem broju slučajeva đubriva koja se preporučuju imaju sposobnost direktnog delovanja na patogene organizme i štetne insekte, bilo da ih uništavaju ili pak odbijaju, kreirajući nepovoljne uslove za njihov opstanak. Pored toga, stimulatori prirodne odbrane biljaka utiču na odvijanje fizioloških procesa u njima, a koji za rezultat imaju jačanje ili stimulisanje njihove prirodne otpornosti na uzročnike biotskog stresa. Moguće je razlikovati stimulatore prirodne odbrane biljaka od: ŠTETNIH INSEKATA, BOLESTI IZAZVANIH PATOGENIM GLJIVICAMA, VIRUSIMA I BAKTERIJAMA, TE NEMATODA.

STIMULATORI PRIRODNE ODBRANE BILJAKA OD ŠTETNIH INSEKATA

oliveg
OLIVEG, fitostimulans koji jača i aktivira prirodne odbrambene mehanizme biljaka od štetnih organizama (lisne vaši, bijela mušica, tripsi, larvi Lepidoptera i Diptera, te grinje) kroz fiziološke, fizičke i mehaničke procese
bmv
BMV EC ĐUBRIVO aktivator prirodnih fizioloških mehanizama, nutritivni proizvod koji može održavati optimalnu razinu fizioloških funkcija korenovog sistema i lisnog aparata u razdobljima prisutnosti: žižaka, lisnih vaši, Elateridae, grinje, gusenica, maslinove muhe i Lepidoptera Noctuidea.
sulphamin
SULPHAMIN tečno organsko đubrivo na bazi sumpora sa dodatkom aminokiselina, koje utiče na fiziološke procese biljaka koje su napadnute pregljevima i eriofidnim grinjama.
prime-best-2
PRIME BEST 2 Tečno organsko đubrivo sa dodatkom bora (B) i povećanim popratnim insekticidnim dejstvom na biljne vaši, a pre svega na belu leptirastu vaš. Ostvaruje odlične rezultate u borbi protiv kruškine buve i crvenog voćnog pauka.
leaf-mt
LEAF MT Tečno đubrivo sa dodatkom cinka (Zn) i povećanim insekticidnim dejstvom specijalno na štetočinu Tuta absoluta ili moljac paradajza, ali i ostalih biljaka iz familije Solanaceae.
red-mitt
RED MITT je tečno organsko đubrivo koje sadrži posebno sintetisane organske nosače i esencijalna ulja, koja ispoljavaju propratno insekticidno delovanje, a posebnu efikasnost pokazuje na paucima i grinjama.

STIMULATORI PRIRODNE ODBRANE BILJAKA OD PATOGENIH GLJIVICA

rizokyl-simplex
RIZOKYL SIMPLEX tečno organsko mikrobiološko đubrivo koje podstiče prirodnu odbrambenu sposobnost biljaka propratnim sprečavanjem razvoja patogenih gljivica, sa stimulativnim delovanjem na razvoj korena
manzic-mz
MANZIC MZ EC đubrivo koje sadrži cink (Zn) i mangan (Mn), sa posebnom namenom kao aktivator fizioloških mehanizama koji stimulišu prirodnu sposobnost odbrane biljaka od fotopatogenih gljiva
phytalex-mz
PHYTALEX MZ đubrivo sa mikroelementima bakar (Cu), mangan (Mn) i cink (Zn), koje deluje kao stimulator prirodne odbrane biljaka od biotskog stresa, i kao vazodilatator
scudo
SCUDO - tečno EC đubrivo sa bakrom, aminokiselinama i peptidima biljnog porekla naučno dokazano da povećava prirodnu otpornost biljke na patogene gljivice
fit-one
FIT - ONE je tečno đubrivo na bazi kalijum fosfita i aminokiselina biljnog porekla, gde je glavna prednost to što je fosfor u fosfitnom obliku koji u kontaktu sa biljkom aktivira prirodne, fizičke i biohemijske mehanizme čineći ih otpornijim na klimatske uslove i napade patogena
chitacyl
CHITACYL - eliktor s fungicidnim i baktericidnim delovanjem kroz stimulaciju prirodnih odobrambenih mehanizama biljaka, sadrži citosan nastao od hitina, strukturne komponente ćelijskog zida gljivica i vanjskog skeleta insekata i rakova, koji ima snažno delovanje protiv gljivica i bakterija, tako što pravi mehaničku barijeru na mestima prodiranja patogena, izolirajući zdrava tkiva od zaraženih
defansa
DEFANSA Neorgansko čvrsto đubrivo sa 3% bakra, 2% cinka i veoma izraženim fungicidnim i baktericidnim dejstvom
tifi
TIFI - proizvod sačinjen od spora i micelija živih mikoriznih gljivica koji u velikoj meri povećava otpornost biljaka prema fitopatogenim gljivicama koje se nalaze u zemljištu, kao i na samim biljkama
glyss
GLYSS - biostimulant koji predstavlja kombinaciju peptida iz trener tehnologije sa rizobakterijama koje podstiču rast biljaka, a primenjuje se putem sistema za navodnjavanje

STIMULATORI PRIRODNE ODBRANE BILJAKA OD PATOGENIH BAKTERIJA, VIRUSA I NEMATODA

germ-off
GERM-OFF đubrivo koje uz bakar sadrži i superfosfornu kiselinu, ima popratno delovanje na biljne viruse, i izuzetno dobro prodiranje u mikroorganizme generalno (bakterije)
nemtofix
NEMTOFIX tečno EC đubrivo za dopunsku ishranu različitih biljnih vrsta, gajenih na različitim zemljištima i supstratima, koje poseduje izuzetno efikasno propratno nematocidno dejstvo
silik-evo
Silik EVO - inovativno đubrivo jedinstvene formulacije koje sadrži silicijum, povećava mehaničku otpornost tkiva, provodnih sudova i korena kod biljaka, aktivira enzimske procese povezane s fiziološkom otpornošću na abiotski stres, optimizira transpiraciju, poboljšava rok trajanja finalnog proizvoda
defense
DEFENSE - đubrivo koje predstavlja jedinstvenu mešavinu mikrohranjiva bakra (Cu) i mangana (Mn) uz dodatak specijalnih Stoller komponenti, koje utiču na fiziologiju biljke, obezbeđujući hranu, i stimulišući njihovu prirodnu otpornost na biotske stresove, posebno one izazvane od strane bakterija i gljivica
rezist
REZIST - jedinstven proizvod koji je vakcina za biljke, sadrži bakar (Cu), cink (Zn) i molibden (Mo) u jednakim količinama, zajedno sa inovativnim Stoller komponentama koje povećavaju genetski ekspresiju odgovornu za aktiviranje sistemski stečene otpornosti na biotske stresove, među kojima se posebno izdvajaju virusi i bakterije, te toksini bolesti i nematode