GEL BLUE-S

blue-s-2

GEL BLUE-S - Sredstvo za zakiseljavanje Bor (B) 10,5%. Sumpor (S) 13,4%
Cink (Zn) 0,026%, Molibden (Mo) 0,285%

BLUE-S je jedinstven gel proizvod namenjen za primenu preko lista (folijarno). Odlikuje se veoma niskom pH vrednošću, i kombinacijom visoke koncentracije bora (B) i sumpora (S), sa drugim mikroelementima kakvi su cink (Zn) i molibden (Mo). BLUE-S se potpuno i veoma brzo otapa u vodi.

Uspostavljena sinergija, odnosno saradnja između sumpora i bora u BLUE-S omogućava kombinovanu primenu oba nutrienta sa jednim izvorom đubriva. Na taj način njihov kombinovani efekat je veći od zbira njihovih pojedinačnih, kada se primenjuju odvojeno. Prema tome, visok sadržaj B i S u formuli sa niskom pH vrednošću treba osigurati optimalne količine oba elementa za uzgajani usev, izbegavajući fizičko mešanje i minimizirajući troškove primene, što za rezultat ima poboljšanje prihoda za proizvođača.

BLUE-S ima očigledne prednosti u poređenju sa najčešće korišćenim, odnosno uobičajeno dostupnim izvorima bora, i one su sledeće:

  • veoma topiv oblik bora vrhunskog kvaliteta u gel proizvodu, sa izrazito niskim pH
  • primenjiv na sve vrste useva
  • može biti korišten kao prirodni insekticid.

Drugi izvori bora kao hraniva za uzgajane useve karakteriše niska topivost, dok ostali uzrokuju nepovoljno visok pH rastvora, što rezultira u vrlo maloj folijarnoj učinkovitosti. Posebno je pogodan za useve kao što su: uljana repica, soja, šećerna repa i žitarice, krompir, povrće, te hortikulturne vrste poput voća i vinove loze.

B
(bor)

izuzetno važan mikroelement u ishrani biljaka...

KADA PRIMENITI BLUE-S?

Praktičan odgovor jeste kada je biljkama potreban bor, a to su uobičajeno sledeći momenti:

1.

U POODMAKLOM POČETKU VEGETACIJE KADA POSTOJE TAČKE BRZOG RASTA KAO ŠTO JE FORMIRANJE REPRODUKTIVNIH STRUKTURA - faze u kojima dolazi do razvoja novih ćelija, gde je potrebno da se bor ugradi i ćelijski zid, i tako obezbedi njegovu maksimalnu funkcionalnost... ako uzgajanom usevu bor nedostaje u ovom momentu, novi rast će biti kržljav, a formiranje reproduktivnih organa ograničeno...

2.

TOKOM INTENZIVNOG RASTA I RAZVOJA PLODOVA, PRECIZNIJE U NJIHOVOJ PRVOJ I DRUGOJ FAZI KADA DOLAZI DO INTENZIVNOG DELENJA ĆELIJA I FORMIRANJA SEMENA, A POSEBNO UKOLIKO PREOVLADAVAJU USLOVI STRESA - bez obzira koji usev uzgajali bor je potreban za strukturu ćelijskog zida u ovim fenofazama, kao i propusnost plasma membrane, što je od izuzetne važnosti za normalan razvoj ploda, a tako i za ostvarenje vrhunskih prinosa i kvaliteta u proizvodnji...

3.

TOKOM PERIODA CVETANJA I ZAMETANJA PLODA - generalno, kod većina biljaka postoji naglašena potreba za borom u ovom periodu, i on se može dodati u kombinaciji sa kalcijem, obzirom da R-Evolucija donosi takve formulacije... no, u slučaju naglašene potrebe sumpora, ovo je jedinstveno rešenje...

4.

TOKOM PERIODA SUŠE, KADA NEDOSTACI BORA MOGU BITI NAGLAŠENI ZBOG OGRANIČENE AKTIVNOSTI KORENA - bor je ključan element, odnosno hranivo za kretanje vode u biljkama, i zbog toga su od izuzetne važnosti njegove dovoljne količine za biljke u uslovima stresa od suše...

5.

KADA JE POTREBNO ZAKISELITI RASTOV KOJI SE PRIMENJUJE NA BILJKE - većina hemikalija, kao i folijarnih đubriva može imati ograničeno delovanje i efikasnost u uslovima tvrde vode, zbog čega sa BLUE-S može vrlo efikasno koristiti kada je potrebna korekcija pH rastvora prema kiselom, a ujedno da obezbedi bor i sumpor... ova dva hraniva su potrebna tokom čitavog perioda vegetacije, te kontinuirana primena u određenim dozama daje vrhunski rezultat...