Mineralna vodotopiva đubriva

Vrhunska paleta balansiranog odnosa hranjiva za primenu od početka do kraja sezone, uz specijalističke formulacije koje predstavljaju program đubrenja

rEvolucija je jedinstvena i u segmentu ishrane biljaka fertigacijom, odnosno putem navodnjavanja, i to je njena komponenta koja obuhvata mineralna vodotopiva đubriva. Mineralna vodotopiva đubriva u praškastoj formi razlikuju se spram sadržaja osnovnih hranjiva za dati period i fenofazu rasta i razvoja, ali i po kulturama koje se uzgajaju. Tako postoji vrhunska paleta balansiranog odnosa hraniva za primenu od početka do kraja sezone i specijalističke formulacije koje čine program đubrenja. Pored toga, tu su i vodotopiva đubriva sa naglašenim sadržajem mikrohranjiva. Sada je fertigacijom moguće zadovoljiti celokupne potrebe bilo koje uzgajane biljke, i tako ostvariti vrhunski prinos.

grinta-sola
GRINTA SOLA
grinta-curbi
GRINTA CURBI
grinta-berry
GRINTA BERRY
grogreen-starter
GROGREEN STARTER
grogreen-vegetative
GROGREEN VEGETATIVE
grogreen-fruit
GROGREEN FRUIT
grogreen-balance
GROGREEN BALANCE
revive
REVIVE