Korisni mikroorganizmi

Mikrobi u rizosferi zemljišta...

Mikroorganizmi u RIZOSFERI ZEMLJIŠTA igraju ključnu ulogu u održavanju njegove plodnosti, bez koje je nemoguća uspešna proizvodnja useva. PRAKTIČNO, BEZ MIKROORGANIZAMA U ZEMLJIŠTU PROIZVOĐAČI NE MOGU OSTVARITI ONO ŠTO ŽELE U PROIZVODNJI. Zemljište je mešavina minerala, organske materije, gasova, tekućina i mnogih drugih organizama koji podržavaju život biljke. Zemljište deluje kao rezervoar zraka, vode i hranjivih materija, odnosno svega onoga što je neophodno za rast biljaka. No, pored toga što većina nas zna, pitanje je da li znate da samo nekoliko grama zemljišta sadrži stotine miliona do milijardu mikroorganizama, TE JE TAKO ONO I NJIHOV REZERVOAR? E to je ono što zemljište čini jedinstvenim živim medijem za rast i razvoj biljaka, koji kada koristimo na ispravan način možemo ostvariti vrhunski rezultat. Bakterije su najbrojniji mikroorganizmi u zemljištu, a slede ih gljivice, dok su aktinomicete između bakterija i gljivica.

001

ZAŠTO SU NAMA VAŽNI MIKROORGANIZMI U ZEMLJIŠTU? Gljivice i aktinomicete razgrađuju različite biljne i životinjske ostatke koji dospevaju u zemljište, kao što su složeni ugljikohidrati, jednostavni šećeri, skrob, celuloza, hemiceluloze, pektini, lignini, proteini, masti, ulja, voskovi, smole i drugi proizvodi. Bakterije završavaju razgradnju jedući probavljive materijale. Prema tome, da ih nema u zemljištu, nijedan od navedenih procesa se ne bi odvijao. Razgradnjom navedenih komponenti mikroorganizmi doprinose plodnosti zemljišta, odnosno njegovoj proizvodnost da obezbedi uzgajane biljke potrebnim hranivima, ali i drugim komponentama koje su im neophodne za život. Bez mikroorganizama zemljište bi bilo neaktivan medij na kojem bi uzgoj biljaka gotovo bio nemoguć. Od ostalih mikroorganizama zemljišta, a koji se nalaze u manjem broju, su: alge, cijanobakterije, protozoe i nematode.

Metabolizam mikroorganizama i rast korena u zemljištu doprinose njegovoj teksturi i plodnosti - proizvodnosti. PREMA TOME, PLODNO ZEMLJIŠTE JE ONO KOJE SADRŽI MIKROORGANIZME KOJI PODRŽAVAJU ŽIVOT BILJKE, I ZBOG TOGA R-EVOLCUIJA SVE NAVEDENO UZIMA U OBZIR. Onog momenta kada su poljoprivrednici zanemari prirodnu plodnost zemljišta, i fokusirali se samo na ishranu biljaka, izgubili su proizvodnost, i zato su danas tu gde jesu.

Povezivanje mikroorganizama s biljkama dovodi do različitih asocijacija kao što su:

  • MUTUALIZAM ili UZAJAMNOST - odnos u kojem i biljke i mikroorganizmi imaju koristi,
  • KOMENSALIZAM - jedan partner ima koristi, a drugi ostaju nepromenjeni, na primer biljka ima koristi od mikroorganizama, dok oni ostaju nepromenjeni) i
  • PARAZITIZAM - jedan partner ima koristi, a drugi šteti, na primer, mikroorganizam parazitizira biljku koja zbog toga ima štetu.

kod odnosa biljka - mikroorganizmi u zemljištu ovo treba znati...

Mikroorganizmi prisutni u rizosferi koji koloniziraju korenje biljaka nazivaju se mikroorganizmima koji podstiču rast biljaka. Naravno, za jednostavnije razumevanje, mi ih još nazivamo korisni mikroorganizmi.

Koren daje uporište biljci, usidruje je što bi se kazalo, povećava unos vode i mineralnih hranjiva, te izlučuje razne spojeve kao korenske izlučevine (ekskudati korena). Sekrecija, ili izlučivanje hemijskih spojeva menja fi zička i hemijska svojstva zemljišta, a takođe reguliše zajednicu mikroba u blizini rizosfere. To može pomoći u privlačenju aktivnih mikroorganizama da metaboliziraju izlučene spojeve u rizosferi. Neki od izlučevina korena privlače mikroorganizme, dok drugi deluju kao repelenti protiv širokog spektra mikroorganizama.

rEvolucija u svojoj komponenti mikrobiološka đubriva naglašava vrste mikroorganizama koji podstiču rast biljaka da ostvare svoju proizvodnost, uz istovremeno manju upotrebu inputa, i zbog toga razmatra povezanosti i interakcije biljka-zemljište. U komponenti stimulatori prirodne odbrane rEvolucija se fokusira na mikroorganizme koji pored ishrane biljaka imaju značajnu ulogu u njihovoj odbrani od patogena.