NITROPLUS za mozak biljke koji misli na sve...

NITROPLUS je sastavni deo inovativne ishrane biljaka, proizvod baziran na jedinstvenoj stollerovoj tehnologiji, koja utiče na funkcionisanje (fiziologiju) biljke, tako što obezbeđuje održavanje trajnog rasta korenovog sistema. Koren je mozak biljke, on je taj koji određuje šta će se sve dešavati na nadzemnom sistemu, odnosno upravlja sa rastom i razvojem istog. Ako se koren ne razvija kako je potrebno, onda ni situacija na nadzemnom sistemu biljke neće biti zadovoljavajuća. Prema tome, NITROPLUS putem mehanizma aktivacije korena podstiče, odnosno upravlja i reguliše organizovan rast i razvoj nadzemnog dela biljke, kao i podzemnog sistema. Organizovan rast podrazumeva da se sve dešava prirodnim redosledom, odnosno onako kako je biljci potrebno da ostvari vrhunski prinos i kvalitet.