Abiotski stres kod biljaka

zašto proizvođači gube prinos, zašto se smanjuje rodnost u proizvodnji, i kada se radi sve što je potrebno?

Generalno, proizvođači hrane svoje biljke, ali svi oni ne ostvaruju iste rezultate. Čak šta više, jedni mogu biti uspešni, a drugi neuspešni, iako biljke hrane identično. Takođe, mali je broj proizvođača koji spram uloženog u ishranu biljaka dobiju takav rezultat koji to opravdava. Uvek se u proizvodnji pojavi neki gubitak prinosa, uvek se dobije manje od očekivanog, preporučenog, bez obzira što se hrani, sve radi, i to je ono što proizvođačima bude čudno. Ključ je u tome da ishrana koju proizvođač praktikuje u uzgoju ima najveći uticaj na rezultat koji će se ostvariti u proizvodnji. Međutim, ishranu biljaka ne čine samo hraniva koja su grupisana kao primarni, sekundarni i tercijarni elementi, već je ona mnogo složenija. Praktično, biljka na raspolaganju može imati sva potrebna hranjiva u vidu navedenih elemenata, ali ne biti u stanju da ih konzumira, odnosno nahrani se. To znači, da je kod ishrane biljaka od izuzetne važnosti kako one funkcionišu, odnosno kako se odvijaju svi mehanizmi potrebni za njihov nesmetan rast, razvoj i plodnošenje, a koji se nazivaju fiziološki procesi. rEvolucija kod ishrane biljaka vodi računa o funkcionisanju biljke, jer samo ako je ono odgovarajuće biljka može ostvariti zadovoljavajući prinos, bez obzira na uslove okoline.

Proizvođači rade sve što je potrebno i hrane biljke, ali opet ne mogu povećati prinos, ili šta više svake godine gube značajne količine roda. Razočarani zbog toga, oni svake godine menjaju đubriva uobičajenih ili novijih formulacija, ili istim povećavaju količine, i opet dobiju loš rezultat, odnosno ne poprave postojeće stanje. LOŠ REZULTAT U PROIZVODNJI JE NAJČEŠĆE POSLEDICA NEKOG OD VANJSKIH UTICAJA OKOLINE, POPUT: MRAZA, SUŠE, VRUĆINE, VETRA, GRADA, SLANOSTI ILI LOŠIJIH USLOVA ZEMLJIŠTA ZA UZGOJ, ILI PAK NJEGOVE PREKOMERNE ZASIĆENOSTI VODOM, NEODGOVARAJUĆE PRIPREMLJENOSTI, PRAKSI ODRŽAVANJA, I SLIČNO. NAVEDENE POJAVE IZAZIVAJU STANJE STRESA ZA BILJKE, A POŠTO SU UZROK SPOLJAŠNJI UTICAJI OKOLINE KOJI SU NEŽIVE PRIRODE, ONDA KAŽEMO DA JE TO ABIOTSKI STRES.

PRAKTIČNO, ABIOTSKI STRES NARUŠAVA NORMALNO FUNKCIONISANJE BILJAKA, ŠTO ZA POSLEDICU IMA UMANJENU PROIZVODNOST. ŠTO SE VIŠE PUTA PONOVI ABIOTSKI STRES TOKOM CIKLUSA PROIZVODNJE, TO JE VEĆA ŠANSA ZA GUBITAK PRINOSA U UZGOJU. ABIOTSKI STRES JE UVEK PRISUTAN U UZGOJU, I DO SADA PROIZVOĐAČI NISU IMALI ADEKVATAN ODGOVOR NA NJEGA, TE SU ZBOG TOGA REDOVNO RAČUNALI NA ZNAČAJNE GUBITKE PRINOSA. OD SADA TO VIŠE NIJE POTREBNO, JER SU TU INOVATIVNA ĐUBRIVA, ONA KOJA POMAŽU BILJKAMA DA PODNESU STANJE STRESA I ODRŽE RODNOST BEZ OBZIRA NA USLOVE PROIZVODNJE. DAKLE, INOVATIVNA ĐUBRIVA PROIZVOĐAČIMA OMOGUĆAVAJU DA UPRAVLJAJU ABIOTSKIM STRESOM I TAKO OSTVARE GENETSKI POTENCIJAL BILJAKA KOJE UZGAJAJU.

ZATO SU OVDJE INOVATIVNA ĐUBRIVA KOJA NUDE REŠENJA, ODNOSNO OMOGUĆAVAJU PROIZVOĐAČIMA DA UPRAVLJAJU ABIOTSKIM STRESOM.