AUXYM

auxym
suitable-for-organic-farming

AUXYM - biostimulator za najosetljivije faze u rastu i razvoju biljakaPRIMENA FOLIJARNO/PREKO LISTA

AUXYM je prirodni biljni biostimulator u tečnom stanju, proizveden korišćenjem ekstrakata tropskih biljaka, vitamina i mikronutrienata. Biostimulator AUXYM namenjen je za primenu u najosetljivijim fazama ciklusa proizvodnje određene kulture, da podstakne rast i razvoj biljaka, ali i plodova, te da obezbedi povećanje kvaliteta prinosa.

AUXYM je jedinstven organski proizvod koji je napravila kompanija Hello Nature koristeći ekstrakte od tropskih biljaka, zbog njihovih biostimulativnih osobina, a koje osnažuju proces fotosinteze, poboljšavaju ukupni kvalitet biljke, cveta i ploda, te rezultiraju prinosom finalnog proizvoda s kvalitetnijim svojstvima, kao što su veći sadržaj šećera, suve materije, ujednačena veličina, te bolji rok trajanja.

Biostimulant AUXYM aktivno radi na jačanju biljke tokom najosetljivijih faza, gde se posebno mogu izdvojiti pojava i razvoj prirasta, te rast ploda, tako da će njegova primena tokom celog ciklusa cvetanja i proizvodnje rezultirati većom količinom cvetova, kvalitetnijim plodovima, i sveukupno boljim zdravstvenim stanjem. Biostimulant AUXYM je kompleks prirodnih biljnih ekstrakata, koji na optimalan način stimulišu fiziološki razvoj biljaka. Tako je on najefikasniji biostimulator za ostvarenje optimalne proizvodnje sa kvantitativnog i kvalitativnog aspekta. AUXYM podstiče metabolizam i podelu ćelija, i tako stimuliše rast i razvoj biljaka, dok istovremeno povećava njihovu otpornost na nepovoljne vremenske uslove i bolesti. AUXYM osigurava konstantnu i optimalnu metaboličku aktivnost, omogućavajući na taj način biljkama rad u punom kapacitetu. AUXYM je danas jedinstven proizvod s kompletnim i izbalansiranim sastavom prirodnih aktivnih biohemijskih materija.

AUXYM ne uzrokuje neravnotežu, već osigurava celokupno i efikasno delovanje na svakom niovu poljoprivredne proizvodnje. Sve njegove komponente su biljnog porekla, zbog čega ih tretirane biljke brzo usvajaju. To je certificiran proizvod koji ne sadrži rezidue pesticida, niti bilo kakve štetne sastojke, i zato predstavlja prednost kako za okolinu, tako i za zdravlje ljudi i životinja. Istovremeni unos svih biohemijskih faktora i hranljivih materija, i njihova dostupnost uz mogućnost da se zadovolji povećana potrošnja energije za vreme rasta, omogućuju biljci da izbegne kolaps, kao i bilo koje deformacije plodova.

 

Odlike proizvoda

Delovanje biostimulatora AUXYM proizlazi iz njegovog sastava, odnosno koncentracije biološki aktivnih prirodnih spojeva, kao što su: aminokiseline biljnog porekla, vitamini, enzimi, fitohelatini, auksini, citokinini, humusne kiseline, te makro- i mikro elementi. Navedene supstance deluju izravno i uravnoteženo na glavne metaboličke procese u biljci, tako da budu kao prekursori (neka komponenta od koje nastaje druga, aktivnija, suštinska za odvijanje određenog procesa) ključnih spojeva. One regulišu transpor ili prenos hranjivih materija, poboljšavaju, pospešuju proces fotosinteze, te distribuciju i optimalnu akumulaciju šećera u različitim organima biljke.

BIOSTIMULANT AUXYM PODRŽAVA SVEUKUPNI RAZVOJ UZGAJANE BILJKE
  • tako što je osnažuje u najosetljivijim fenofazama rasta i razvoja, sa posebnim naglaskom u periodu formiranja prirasta i povećanja veličine plodova,
  • delotvoran je u situacijama bilo kojeg stresa, poput temperaturnog, zatim za vreme kada biljka ekonomiše sa vodom, u slučaju pogrešnog tretmana sa agrohemikalijama i slično, a da pri tome ne utiče na neujednačenu ishranu ili rast,
  • među njegovim komponentama nalaze se i brojne aminokiseline, koje, s obzirom da ostaju slobodne, deluju na ukupni metabolizam biljke, povećavajući i/ili aktivirajući odbrambene mehanizme protiv štetočina i gljivičnih bolesti.

BIOSTIMULANT AUXYM POSPEŠUJE ZAMETANJE PLODOVA
AUXYM sadrži promotore rasta, koji u vreme cvetanja osiguravaju oplodnju, što dovodi do toga da je i broj zametnutih plodova veći.

BIOSTIMULANT AUXYM POBOLJŠAVA KVALITET PLODOVA I VEĆI PRINOS
AUXYM povećava sadržaj šećera i suve materije u plodovima, te sadržaj sekundarnih hranjiva (tzv. oligoelemenata). Na taj način doprinosi poboljšanju organoleptičkih osobina, kao i svojstava za duže skladištenje, odnosno smanjuje gubitke tokom perioda istog. AUXYM doprinosi ujednačenoj težini plodova, a samim tim i odgovarajućoj krupnoći, odnosno veličini. Zbog svega toga proizvodnja uzgajane kulture je veća i bolja.

BIOSTIMULANT AUXYM POBOLJŠAVA OBOJENOST PLODOVA
AUXYM zahvaljujući svojim komponentama i biološkim procesima koje aktiviraju, doprinosi povećanju i zadržavanju intenzivnije boje plodova voća, povrća i grožđa.

BIOSTIMULANT AUXYM KOD GROŽĐA
POVEĆAVA POSTOTAK ŠEĆERA I IZDUŽIVANJE GROZDA U nizu sprovedenih eksperimenata biljke vinove loze tretirane AUXYM-om, ostvarile su viši procenat šećera u grožđu. Takođe, AUXYM u prvim fazama razvoja stimuliše izduživanje grozda, i poboljšava njegovo formiranje. Na taj način doprinosi smanjenju eventualnih oštećenja bobica u grozdu (tzv. pojava rahliji grozd), i pospešuje sazrevanje.

BIOSTIMULANT AUXYM AKTIVIRA MEHANIZME OTPORNOSTI KOD UZGAJANIH BILJAKA
Biološki aktivne materije koje su sastavne komponente AUXYM-a, kao što su slobodne aminokiseline i peptidi, aktiviraju i povećavaju samoobranu biljke od parazita i gljivičnih bolesti.

Primena

BIOSTIMULANT AUXYM koristi se prskanjem folijarno, odnosno preko lista tokom najhladnijih delova dana. Kompatibilan je s većinom uobičajenih đubriva i fitofarmaceutskih sredstava. Sve navedene doze su u standardnim uslovima proizvodnje. Doze i načini primene određuju se na temelju zahteva i nutritivnog statusa uzgajane kulture.

jagodasto-voce
Jagodasto voće
plastenicko-povrce
Plasteničko povrće
grozdje-i-vinova-loza
Grožđe i vinova loza
lubenica
Lubenica
kupusnjace
Kupusnjače
sljiva
Šljiva

Sastojci

BILJNI PROTEINSKI HIDROLIZATI
Biljni hidrolizat proteina proizvodi se isključivo od najkvalitetnijih biljnih izvora bez GMO (genetski modifikovani organizmi), i garantovano ne sadrži nusproizvode životinjskog porekla. Proizvedeni su patentiranim postupkom enzimske hidrolize nazvanoj LISIVEG. Prirodno sadrže organski azot (N), organski karbon (C) i peptide za stimulaciju biljaka (PSP).

GVOĐŽE (Fe)
Kritični je element za celokupni metabolizam biljaka, ključan je za metaboličke procese kao što su disanje i fotosinteza, kao i za biosintezu osnovnih molekula poput hlorofila. Takođe je neophodan za asimilaciju azota (N) i sumpora (S).

BOR (B)
Koristi se sa kalcijumom (Ca) u sintezi ćelijskog zida, odnosno zidova ćelija, i neophodan je (esencijalan) za podelu ćelija (stvaranje novih ćelija, kod rasta i razvoja organa). Zahtevi za B su posebno naglašeni tokom reproduktivnog rasta, tako da pomaže prilikom oprašivanja, razvoja plodova i semena. Ostale funkcije uključuju translokaciju šećera i ugljikohidrata, metabolizam N, regulaciju nivoa hormona, i transport kalijuma (K), koji pomaže u regulaciji unutrašnje ravnoteže vode. Budući da B pomaže u transportu šećera, njegov nedostatak može smanjiti privlačenje i kolonizaciju mikoriznih gljivica.

MANGAN (Mn)
Primarno deluje kao deo enzimskog sistema biljke, aktivirajući nekoliko metaboličkih funkcija. Mn je neophodan za metabolizam fotosinteze. Utiče na kvalitet ishrane, snagu, i krutost biljnih tkiva, učestvujući u sintezi vrednih komponenti, kao što su askorbinska kiselina (vitamin C) i lignin.

PROTEINSKI HIDROLIZATI
se u osnovi proizvode enzimskom hidrolizom celovitih izvora proteina odgovarajućim proteolitičkim enzimima u kontrolisanim uslovima, nakon čega sledi posthidroliza (obrada nakon hidrolize), kako bi se izolovali željeni i snažni bioaktivni peptidi iz složene mešavine aktivnih i neaktivnih peptida.

Iskustva sa terena

 

Dodatne informacije