Uzgoj budućnosti - rEvolucija...

Skore inovacije u ishrani i zaštiti biljaka, odnosno one koje će uskoro doći i koje će uslediti u bliskoj budućnosti, igraće ključnu ulogu u osiguranju da svi poljoprivredni proizvođači održivo zadovolje potrebe u uzgoju, a istovremeno ostanu i ekonomski održivi i profitabilni. Te inovacije uključuju, prvenstveno napredak u inputima iz bioloških izvora, kao što su na primer poljoprivredna biološka sredstva i biostimulatori. Ovo su potpuno novi alati u poljoprivrednoj proizvodnji, koji će postojeće prakse uzgoja učiniti efikasnijim i održivim, uz značajno poboljšanje zdravstvenog stanja biljaka i zemljišta, ali i okruženja. Jedan praktičan primer: budućnost ishrane biljaka nije u povećanju količine đubriva po jedinici površine, jer dokazano postoji neefikasnost do sada primenjenih hraniva, već u načinu njihovog efikasnijeg, boljeg i sveobuhvatnijeg iskorišćavanja. Zato je ova rEvolucija model ili način organizacije poljoprivredne proizvodnje za budućnost.
 
revolucija6
Koliko su ljudi naučeni da ih drugi lažu i da oni veruju, a ako im neko kaže istinu oni ga naprave ludim i budalom. Neznanje je veliki teret za onog ko je vlasnik tog neznanja, ali on to ne razume i misli da mu je neprijatelj svako ko mu kaže istinu.
 

Komponente rEvolucije

 
biostimulanti

Biostimulatori

Biostimulatori stimulišu, podržavaju, odnosno podstiču biološke procese kod biljaka. Biološki procesi su sve ono što je osnova za život i funkcionisanje biljke. Tako biostimulatori utiču na rast, razvoj i plodonošenje biljaka. Biostimulatori pružaju potencijalno novi pristup regulaciji i/ili modifikaciji fizioloških procesa u biljkama, a kako bi stimulisali rast i razvoj, te tako ublažili ograničenja izazvana stanjem stresa, što na kraju dovodi do povećanja prinosa. Biostimulatori doprinose boljem iskorišćavanju hraniva iz zemljišta i đubriva, bilo da kreiraju pogodan ambijent, ili pak stimulišu rast i razvoj korena.

Stimulatori prirodne odbrane biljaka

Stimulatori prirodne odbrane biljaka su inovativni proizvodi koji ciljaju na podsticanje njihove prirodne otpornosti prema stanju BIOTSKOG STRESA. Stanje biotskog stresa za biljku izazivaju živi faktori, od kojih dominiraju bolesti i štetočine. Praktično, ovo su proizvodi koji ishranom jačaju prirodni odbrambeni mehanizam biljke protiv bolesti i štetočina. Prema tome, rEvolucija nudi odgovore na izazove u pogledu bolesti i štetočina koje uobičajena kontrola ne može obezbediti. Ovde se ne koriste fitofarmaceutska sredstva, već inovativna đubriva sa multifunkcionalnim delovanjem. Nema karence, nema rezidua, niti opasnosti po zdravlje proizvođača, potrošača, kao i okolinu.

 
stimulatori-prirodne-odbrane
 
inovativna-djubriva

Inovativna đubriva

Ovo su jedinstveni i inovativni proizvodi, odnosno đubriva za naprednu ishranu biljaka, i ona se mogu podeliti u dve grupe: promotori hormona biljaka i ona koja ciljano stimulišu, blokiraju ili regulišu određene procese u biljkama. Inovativna đubriva usmerena su na funkcionisanje biljaka, tako što čine da se potrebni procesi odvijaju neometano, bez obzira na uslove abiotskog stresa koji se događaju u uzgoju, poput: vrućine, mraza, suše, visoke temperature, nagle promene vremenskih prilika. Pored toga, inovativna đubriva podstiču određene procese, kao što je na primer zametanje ploda, oprašivanje, sazrevanje, obojenost, ili pak neke usporavaju, zaustavljaju, blokiraju, kao što je transpiracija.

Mikrobiološka đubriva

rEvolucija u poljoprivrednoj proizvodnji oslanja se na simbiozu, kao jedan vrlo važan mehanizam budućnosti kada je u pitanju ishrana i zaštita biljaka. Konkretno, nikako ne možete zanemariti simbiozu kada planirate ishranu biljaka. Pojam simbioza (od grčkog: sym, '' s ''; i biosis, '' živi '') obično opisuje bliske i uglavnom dugotrajne interakcije između različitih bioloških vrsta, i JEDNOSTAVNO SE MOŽE REĆI DA JE TO ZAJEDNIČKI ŽIVOT RAZLIČITIH ORGANIZAMA. Kod rEvolucije to je zajednički život korena uzgajane biljke i mikroorganizama. Za podsticanje simbioze u rEvoluciji koriste se mikrobiološka đubriva, koja mogu sadržavati korisne gljivice ili bakterije. Tako se razlikuju mikrobiološka đubriva na bazi mikorize i rizobakterija.

 
mikrobioloska-djubriva
 
regeneratori-i-revitalizatori-zemljista

Regeneratori i revitalizatori zemljišta

rEvolucija je jedinstvena po tome što sadrži đubriva koja deluju kao regeneratori i revitalizatori zemljišta, zahvaljujući sadržaju organskog ugljenika, humata, huminskih i fulvo kiselina, te peptida biljaka. Regeneratori i revitalizatori zemljišta predstavljaju komponente humusa, i kao takvi imaju ključnu ulogu u plodnosti. Humus je najplodniji, površinski sloj zemljišta, nastao kao posledica mikrobiološke pretvorbe otpadnog biljnog materijala procesom humifikacije. Humati predstavljaju prirodno nastao organski materijal, bogat huminskim materijama, i čini primarne organske komponente u zemljištu. Huminske materije, ključne organske komponente zemljišta su fulvinske kiseline, huminske kiseline, humini. Huminske kiseline su kompleksne kiseline, koje sadrže ione koje omogućavaju nastanak helatiziranih spojeva. Fulvinske kiseline su vrsta huminskih kiselina, vodotopive su, bez obzira na pH vode, i svetlo smeđe.

Đubriva posebne namene

Đubriva posebne namene su inovativni proizvodi, koji uz ishranu biljaka imaju i dodatne uloge u uzgoju. Za njih se često koristi termin multifunkcionalna, i uglavnom se koriste u kombinaciji sa redovnom ishranom i zaštitom biljaka. Đubriva posebne namene imaju ulogu kao regulatori pH vode i rastvora hranjiva, što je od izuzetne važnosti kod ishrane i zaštite biljaka. Takođe, đubriva posebne namene su ona koja stimulišu određene procese u rastu i razvoju biljaka gde se posebno može izdvojiti oplodnja, ali i one od izuzetne ekonomske važnosti za finalni proizvod poput boje i sadržaja određenih materija u plodu, što određuje njegov kvalitet. Đubriva posebne namene uz ishranu deluju i kao okvašivači, antitranspiranti, stimulatori prirodne odbrane biljaka u specifičnim slučajevima, te specijalni korektori ishrane za određena hranjiva.

 
djubriva-posebne-namene
 
posebna-gel-djubriva-nove-generacije

Posebna GEL đubriva nove generacije

Celokupna ishrana biljaka u konceptu rEvolucije bazira se na posebnim gel đubrivima nove generacije, i kao takva nije slična nijednoj drugoj. Gel đubriva predstavljaju premijum formu/oblik sa jedinstvenim formulacijama za ishranu biljaka. Gel forma omogućava vrhunske prednosti u odnosu na sve ostale, odnosno tečne, praškste i kristalne, kod vodotopivih đubriva, uz kontrolisanu nisku pH vrednost, koja je od izuzetne važnosti kod pravilne ishrane i zaštite biljaka. Međutim, to je samo osnova, jer ovo su posebna gel đubriva nove generacije koja imaju niz prednosti, koje se najbolje mogu sagledati posmatranjem odlika različitih linija proizvoda koji se nalaze u ovoj komponenti rEvolucije. Posebna gel đubriva nove generacije u okviru rEvolucije svrstana su u četiri grupe, i mogu se koristiti folijarno i/ili putem fertigacije.

Organska i organomineralna đubriva

Organska i organomineralna đubriva koja se koriste u konceptu rEvolucije su jedinstvena zbog toga što sadrže izuzetno visoke količine mikroorganizama, odnosno organska materija u njima ima izrazitu biološku aktivnost. Organska đubriva mogu biti osnovna ili sa naglašenim sadržajem određenog hraniva. Organomineralna đubriva ovde su kombinacija organske i mineralne materije u jednom proizvodu, uz mikroorganizme koji stimulišu rast i razvoj biljaka (PGPR). Organska i organomineralna đubriva u konceptu rEvolucije kao bazu imaju stajnjak vrhunskog kvaliteta.

 
organska-djubriva
 
praskasta-djubriva

Mineralna vodotopiva đubriva

Komponenta rEvolucije su i mineralna vodotopiva đubriva u praškastoj formi, koja predstavljaju vrhunsku paletu balansiranog odnosa hraniva za primenu od početka do kraja sezone, uz specijalističke formulacije koje čine program đubrenja. GROGREEN NPK vodotopiva đubriva u praškastoj formi sadrže uglavnom tri primarna hraniva, azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), ali se mogu kombinovati zajedno sa sekundarnim hranivima kao što su kalcijum (Ca), magnezijum (Mg) i sumpor (S), i mikroelementi, a sve kako bi se zadovoljile celokupne potrebe biljaka koje se uzgajaju. Ova đubriva su formulisana prema specifičnim situacijama, i njihova primena se prilagođava svakoj kulturu u uzgoju, te potrebi za hranivima njenih biljaka tokom određenog perioda i fenofaza rasta i razvoja, kao i različitih karakteristika zemljišta i klimatskih uslova.

Dezinfekcija rEvolucije

Ekološki prihvatljiva dezinfekcija je inovacija u okviru rEvolucije. Praktično, dezinfekcija rEvolucije u poljoprivredi predstavlja mehanizam ekološki prihvatljive kontrole bolesti biljaka, zemljišta i finalnih proizvoda, izazvanih od strane virusa, bakterija, kao i gljivica. Dezinfekcija rEvolucije je od izuzetnog značaja za poljoprivredu, tako da proizvođači mogu tretirati biljke, vodu, zemljište, plodove, ruke berača, alate, mašine i opremu, prevozna sredstva. S druge strane, otkupljivači i vlasnici skladišnih objekata tipa silosa, hladnjača, ili prerađivači poljoprivrednih proizvoda mogu ekološki dezinfikovati: pogone, mašine i opremu, komore za pothlađivanje i zamrzavanje, sušare, mlinove, transportna vozila, ruke uposlenika, vodu, kao i finalni proizvod prilikom sortiranja, pakovanja, ili sirovinu pre i tokom procesa prerade. Ali, to nije sve. Potrošači poljoprivrednih proizvoda sa dezinfekcijom rEvolucije pre konzumiranja mogu iste bez ograničenja tretirati.

 
dezinfekcija

Praktična primena rEvolucije ujagodastomvoćukroz aBcD planove

borovnica.biz
vremejezamalinu.rs
jagoda.club

Bez sumnje, rEvolucija JE INOVATIVNI NAČIN UZGOJA ZA BUDUĆNOST. Inovacija, znači da rEvolucija nije nešto što se može prepisati i iskopirati, već predstavlja promenu postojećeg stanja, i novi način ponašanja u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i potrošnji finalnih proizvoda iz iste. Praktično, rEvolucija je ciljano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno njena ciljana kontrola. To je način uzgoja biljaka koji podržava održivu proizvodnju sa novom generacijom alata, prvenstveno iz bioloških izvora, koji se koriste za ishranu i zaštitu biljaka. Ovaj koncept potpuno je zasnovan NA BAZI, odnosno TEMELJU PRIRODE, sagrađen na nauci - znanju, prirodnim resursima i dugogodišnjem iskustvu, i kao takav predstavlja podršku prema održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Proizvodi koji se koriste u rEvoluciji nisu pesticidi, te se tako potpuno menja pristup uzgoju obzirom na rezidue, karencu, biološku ispravnost finalnog proizvoda, posledice po okolinu.

Partneri rEvolucije

hello-nature
stoller
lima
agrideaus
drn-kimya